Bližší informace a prodej předplatného ABEND v oddělení předplatného Národního divadla moravskoslezského, Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava. Tel. 596 276 202. Příjem přihlášek začíná 1. září 2016 v předprodeji NDM. Na základě úhrady celé částky za předplatné obdržíte ihned předplatitelské legitimace. Zakoupené předplatitelské legitimace jsou přenosné, nelze je však vyměnit ani vrátit. Změna programu vyhrazena.


ABEND - KLASICKÁ ŘADA / skupina ABENDKL
Pro šest úterních večerů jsme pro vás připravili Klasickou řadu ABEND.  V té Vám nabízíme šest inscenací našich a světových velikánů v provedení třech ostravských činoherních souborů.

celkem 6 představení, která pro Vás odehrajeme od prosince 2016 do května 2017 / hrací den – úterý / začátky představení v 18.30 hod. / cena 960,- Kč (dospělí) a 780,- Kč (studenti a důchodci)


ABEND - ŘADA SHAKESPEAROVSKÁ / skupina ABENDSHAKE
Pro čtyři středeční večery jsme pro vás připravili řadu Shakespearovskou řadu ABEND, se kterou postupně navštívíte všechna ostravská divadla a zhlédnete tituly velkého alžbětince Williama Shakespeara, od jehož úmrtí jsme si letos připomněli 400 let. 

celkem 4 představení, která pro Vás odehrajeme od ledna 2017 do dubna 2017 / hrací den – středa / začátky představení v 18.30 hod. / cena 640,- Kč (dospělí) a 540,- Kč (studenti a důchodci)