Bližší informace a prodej předplatného ABEND v oddělení předplatného Národního divadla moravskoslezského, Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava. Tel. 596 276 202. Příjem přihlášek začíná 4. září 2017 v předprodeji NDM. Na základě úhrady celé částky za předplatné obdržíte ihned předplatitelské legitimace. Zakoupené předplatitelské legitimace jsou přenosné, nelze je však vyměnit ani vrátit. Změna programu vyhrazena.


ABEND - KLASICKÁ ŘADA / skupina ABEND-KL

Řada KLASICKÁ zahrnuje po dvou klasických titulech Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna a Divadla Petra Bezruče.

celkem 6 představení, která pro Vás odehrajeme od listopadu 2017 do dubna 2018 / hrací den – úterý / cena 1.020,- Kč (dospělí) a 900,- Kč (studenti a senioři)


ABEND - ŘADA NOVÁ / skupina ABEND-N

Řada NOVÁ Vás postupně zavede do Národního divadla moravskoslezského, Komorní scény Aréna, Divadla Petra Bezruče a Divadla loutek Ostrava. Podíváte se také do Staré arény, která pod uměleckým vedením Pavla Gejguše dosahuje stále většího ohlasu, a také do nejmladšího ostravského Divadla Mír, které pod taktovkou Alberta Čuby zahájilo činnost teprve v letošním roce.

celkem 6 představení, která pro Vás odehrajeme od listopadu 2017 do dubna 2018 / hrací den – středa / cena 1.020,- Kč (dospělí) a 900,- Kč (studenti a senioři)